DEKAR, “Kutsal Emanetler’in son seferleri” kitabına sponsor oldu
Sahip olduğu sosyal sorumluluk misyonu doğrultusunda kültür ve sanata verdiği desteklere her yıl artırarak devam eden Dekar Yapı ve Yatırım A.Ş., M. Şinasi Acar ve Şeyhmus Dirim tarafından hazırlanan “Kutsal Emanetler’in Son Seferleri” isimli esere sponsor oldu.

M. Şinasi Acar ve Şeyhmus Dirim tarafından kaleme alınan “Kutsal Emanetler’in Son Seferleri” isimli kitap, İslam dini ve tarihi bakımından büyük önem taşıyan kişiler ve yerlerden kalan eşyaları ve anıları, belgeleriyle birlikte okurlarıyla buluşturuyor.

Yazar M. Şinasi Acar kitabın ön sözünde, Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim’in, Kutsal Emanetler’in çekirdeğini oluşturan ilk eşyayı İskenderiye’den 1517 yılında yola çıkardığı göz önüne alındığında, günümüze değin bu emanetler için 500 yıllık bir serüvenin söz konusu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Kutsal Emanetler bu uzun sürenin son yüzyılı içerisinde, bir bölümünün Medine-İstanbul seferi dışında, toplu veya kısmi olarak iki Konya ve bir Ankara seferi yapmıştır. Kitapta –belgelere dayanarak- bu ilginç serüvenin detayları araştırılmış ve her iki gruptaki eşyanın ayrıntılı bir dökümü sunulmuştur.”

Dekar Yapı ve Yatırım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Salih Kuzu, M. Şinasi Acar ve Şeyhmus Dirim tarafından büyük hassasiyetle hazırlanan “Kutsal Emanetler’in Son Seferleri” isimli esere destek olmaktan gurur duyduklarını söyledi. Salih Kuzu, derin araştırmalar sonucu hazırlanan bu eşsiz eserin keyifle okunacağına inandığını belirtti.